Vì sao chọn chúng tôi

CHẤT LƯỢNG

Chất lượng sản phẩm dịch vụ phải thể hiện thông qua các yếu tố sau:

     - Sự hoàn thiện của sản phẩm dịch vụ: đây là yếu tố để giúp chúng ta phân biệt sản phẩm nầy với sản phẩm khác. thường thể hiện thông qua các tiêu chuẩn mà nó đạt được và sự đánh giá từ con người. Đây cũng chính là điều tối thiểu mà mọi doanh nghiệp phải cung cấp cho khách hàng thông qua sản phẩm của mình.

     - Giá cả:  thể hiện chi phí hợp lý để khai thác và sử dụng nó. Người ta thường gọi đây là giá để thỏa mãn nhu cầu.

     - Sự kịp thời, thể hiện  cả về chất lượng và thời gian.

     - Phù hợp với các điều kiện tiêu dùng cụ thể: sản phẩm dịch vụ chỉ có thể được coi là chất lượng khi phù hợp với điều kiện tiêu dùng cụ thể. Doanh nghiệp phải đặc biệt chú ý điều nầy khi tung sản phẩm vào các thị trường khác nhau để đảm bảo thành công trong kinh doanh.

     Trong thực tế kinh doanh, nếu không chú ý đầy đủ đến các yếu tố trên sẽ dẫn đến thiệt hại không nhỏ.

Mọi thắc mắt về chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của CTY TNHH Năng Lượng Xanh L.A

Liên Hệ: 0786.73.71.54 - 0947.73.71.54